Tomass

27 tekstów – auto­rem jest To­mass.

W butelce wina.

W ko­lorach ser­ca i bieli rozumu
gnać bez zamętu, całego szumu.
Owo­ce słońca doj­rze­wając płaczą
iż są na chwi­le nic więcej znacząc.
Gdy wy­pełnienie tak wiele mówi
zbyt pew­ność siebie, każde­go zgubi.
I nag­le tętno prag­nie uciekać
nie wyt­rzy­mując tak długo czekać,
znasz te zamęty i paranoje,
mówisz więc "ko­niec! Za bar­dzo się boję".
Sięgasz po owoc, za­kaza­ny przecież
jest go zbyt dużo w tak mar­nym świecie. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 30 stycznia 2013, 12:25

Myśl

Bałem się myśli, bałem bardzo
tak było nieg­dyś, już dawno.
Przy liście długo­pis sa­mot­nie, spokój
głucha cisza zim­na śle­pa wokół
Umiera at­ra­ment za­bija go woda
nie widzę, za­tar­te, zgniłe li­ter­ki, szkoda.
Otępienie chwi­li, za­bite marzenia
myśl, życie bądź śmierć [...] — czytaj całość

wiersz • 1 czerwca 2012, 18:35

I byłbym z Tobą na­wet po śmier­ci, gdy­bym tyl­ko wie­rzył w Boga. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 16 grudnia 2011, 15:12

***

Idziesz drogą za­wiłą i ciemną,
nie ob­chodzi Cię to, bo idziesz ze mną.
Lecz dokąd zmierzamy,
za czym tak mkniemy?
Wśród drzew w ciem­ności zaklętych,
i ptaków swawolnych.
Tyl­ko gwiaz­dy mają swe miejsce,
na tej pus­tej drodze.
A gdy słońce wzej­dzie spokojnie
Idziesz sa­ma, bez śla­du po mnie. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 28 listopada 2011, 22:48

Klaustrofobia

Mam klaustrofobie
w tak małym świecie
na dłoni trzy­mam księżyc
słońce w pu­dełku chowam,
gwiaz­dy po ścianach rozrzucam
chmu­rami prag­nienie gaszę,
w oceanie to­pię łez rzeki,
wul­ka­nem gniewy uspokajam.
Pioru­ny w siły dostatnie
codzien­nie ser­ce ładują.
I tyl­ko siadam cza­sami na lodzie
by spoj­rzeć w cze­luść za gwiazdy
bo w świecie, mam klaustrofobie. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 22 listopada 2011, 21:30

***

Ulot­ny pył przez deszcz uziemiony,
i smak życia z wyczu­cia obdarty
mi­lej i ciszej się ro­bić zaczyna
nie ja lecz Ona, mo­ja dziewczyna
tak w krop­lach tańczymy
śni­my w opa­rach nadziei
Umyśle niepew­ności! Ty zostaw
przeświet­lać zaprzestań.
Widziałem przez chwilę
przyszłości ułamek. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 26 października 2011, 21:52

Dla Ciebie

A w ty­god­niu pójdziemy na spacer
po­roz­ma­wiamy i będzie inaczej
pod­niesiemy liście, rzu­cimy kamieniem
i to nie będzie je­dynie wspomnienie
obej­miemy drze­wo, zer­wiemy kwiaty
tak łat­wo nie skończy się na tym
bo jeszcze wdep­niemy w błoto
możemy i bosą [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 17 października 2011, 15:13

***

I jak pył na wiet­rze złama­ne ser­ce le­ci.
Tak lek­ko po­nad prze­ciętnie, samo.
Niesione w niez­na­ne, uzależnione.
Od­kry­te na zam­kniętą prawdę.
Cze­kając na ko­niec tra­sy - upadek.
Os­ta­teczne szczęście, końca wszystkiego.
I tyl­ko Ty wiesz jak la­tać z nim.
Bo przez ciebie rzu­cone zostało.
Ale praw­da cięższa od kłamstwa.
Da­je lżej­sze ser­ce, skry­te lecz samotne.
Ale to nie obojętność.
To siła w praw­dzie skryta.
Odejdź, Zos­ta­wiając Prawdę Za Sobą.
Nie Za­bieraj Kłamstwa. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 9 października 2011, 19:07

***

Gdy znajdą moją małą zabawkę
na którą kochałem patrzeć
bez głowy, bez nóg, bez rąk
os­karżą za wszys­tko i zamkną
w małej ce­li gdzie światło znikome.
a sa­mot­ność przyjacielem
nie będę żałował, płakał.
W szczęściu przeżyje odtrącenie
z moją racją na wieki.
Za­pytają wte­dy - dlaczego?
Rzecz uj­mując jas­no - nie znalazłem.
Szu­kałem, nie było.
Więc cze­go jej brakowało??
Serca. 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 27 września 2011, 16:50

Nawet Miłość.

Na­wet miłość nie jest doskonała
Naj­mniej­sza gwiaz­da przyświeca mi drogę
Jeśli tyl­ko chcę przy­gasić ją mogę
Za­nurzyć słońce w zim­nej wodzie,
By zgasło na chwi­le, lub na całe wieki.
Naj­mniej­sza cząstka zep­su­je harmonie
W miłości, przy­jaźni a na­wet w przyrodzie.
Dos­ko­nałości nie znaj­dziesz na świecie,
W kos­mo­sie, przeszłości, też nie znajdziecie.
Za­topić rozsądek, pog­rze­bać uczucia?
Wszys­tko bez skut­ku, bez rozwiązania.
Na­wet miłość nie jest doskonała. 

wiersz • 12 września 2011, 19:54
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Tomass

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność